Langstrot-Rutovu košnicu izumeo je L.L. Langstroth primetivši da je razmak između ramova od 6-10mm pčelama preuzak da bi u njemu gradile saće, ali i  preširok da bi ga ispunile ili zalepile propolisom. Košnica u standardnoj ponudi ima krov od aluminijskog lima ispunjen ivericom. Zbeg košnice može biti standardan ili Milerov (više na strani 5). Plodište i dva medišta istih dimenzija (3 nastavka) u koja se smešta po 10, takođe istih ramova. Ranije je jedno telo ove košnice služilo kao plodište, ali kasnije se uvidelo da je to nedovoljno, pa su za plodište upotrebljena dva tela. Podnjača koja se može naći u sklopu ove košnice je: standardna (daščana), antivarozna podnjača ili podnjača sa hvatačem polena.

SKU: 10101 Category: