Garancije/Reklamacije/Servis

Prijava

Ukoliko želite da prijavite reklamaciju i servis ili Vam je potrebna dodatna garancija za kupljenu robu, molimo Vas da popunite forumular:  Poštovani kupci, ukoliko ste kupili bilo koji proizvod iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da Vam pomogne. Za sva pitanja, na raspolaganju Vam je služba za reklamacije na broju 066/100-500 ili 013/28-300-20 radnim danima 8-16h, subotom 8-12h, odnosno korisnički servis na email adresi reklamacije@pcelar.rs.

  Saobraznost

  Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

  Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, za namenu za koju nije predviđen, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

  Pčelar doo garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@pcelar.rs.

  Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Pčelar nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

   

  Reklamacije

  U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeći mogući scenariji reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

   1) Reklamacija nastala u trenutku instalacije, montaže ili prvog puštanja u rad.

  Kada je isporučeni proizvod oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji, problem se mora evidentirati odmah. Za slučaj da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, potrebno je odmah kontaktirati maloprodajni objekat u kome je proizvod kupljen i po mogućnosti isti vratiti nazad. Ukoliko vam je naša služba za dostavu isporučila proizvod ili vam je proizvod donela kurirska služba, i tom prilikom je konstatovan problem, neispravnost je potrebno odmah prijaviti dostavljaču/kuriru. U koliko dostavljač/kurir ne sačeka da proverite pošiljku rok za reklamaciju je 14 dana. Ukoliko je paket koji Vam je dostavljač/kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

  Kada  tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom, popunjavajući kontakt formu sa vrha ove strane ili direknto na email reklamacije@pcelar.rs.

  2) Funkcionalna neispravnost proizvoda.

  U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste istu kupili i gde je možete reklamirati, ili u neki od ovlašćenih servisa. Ako ste proizvod kupili preko on line prodavnice, kontaktirajte nas telefonom, emailom ili preko kontakt forme, i mi ćemo uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan proizvod od vas i dostave ga našoj službi reklamacija.

   3) Oštećena pošiljka

  Ukoliko Vam proizvod koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

  Servisiranje i povraćaj novca

  Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad, serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih proizvoda pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija, putem maila ili poštom slanjem popunjenog  obrazac za odustanak na e-mail reklamacije@pcelar.rs ili na adresu firme Pčelar doo, Miloša Obilića bb, 26300 Vršac. Po prijemu obrazca  dobićete potvrdu istim putem kojim je primljen obrazac da je obrazac primljen. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.

  Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad, biće prihvaćena samo ako se reklamiran proizvod vraća kompletan, neoštećen, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

  Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice pcelar.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

  Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.  Popunjen obrazac za odustanak se dostavlja na email reklamacije@pcelar.rs ili na adresu firme Pčelar doo, Miloša Obilića bb, 26300 Vršac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

  Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

  Prodavnica Pčelar doo je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primla od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak.
  Prodavnica Pčelar doo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

  Prodavnica Pčelar doo vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. U slučaju da ste robu platili gotovinom potrebno je da nam dostavite broj računa na koji želite da izvršimo povraćaj novca.

  Troškovi povraćaja robe
  Dužni ste da robu vratite na našu adresu na sopstveni račun, osim u slučaju da smo vam isporučili pogrešnu robu ili ako je roba oštećena ili sa nedostatkom. U tim slučajevima Pčelar će snositi troškove povraćaja robe.

  Prodavnica Pčelar doo zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon reklamacije, koja se rešava raskidanjem ugovora, dodje to promene cene tog proizvoda (cena proizvoda je porasla ili se smanjila), kupac vraća robu, a Pčelar vraća iznos koji je plaćen prilikom kupovine bez obzira na trenutnu cenu.

  Prilikom reklamiranja proizvoda, kupac je dužan:

  • da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Takođe originalna ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju;
  • da prodavcu podnese na uvid kopiju računa o kupovini ili u slučaju online poručivanja da se pozove na broj porudžbine kako bi se utvrdio momenat kupovine;
  • da prodavcu detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio ukoliko je došlo do kvara;
  • posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na reklamaciji kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio ili putem brojeva naše službe za reklamacije;
  • Za više informacija možete nas kontaktirati na info@pcelar.rs ili nas pozvati na telefone 013/28-300-20 ili 066/100-500.

   

  Servis

  Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

  Ukoliko se tokom eksploatacije proizvoda dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u naš maloprodajni objekat, ovlašćeni servis ili kontaktirati našu službu za reklamacije koji će uputiti kurira na Vašu adresu da preuzme neispravan proizvod. U roku od 8 od dana reklamiranja proizvoda u našoj maloprodaji i servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem telefonskog poziva ili email poruke, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

  Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni garantni list ili kopiju računa ili broj online porudžbenice. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije. Primera radi, ako postoji problem na nekom delu košnice, ne treba slati celu košnicu već samo komponentu na koju se odnosi primedba.

  Uz svaki proizvod napisati što detaljniji opis kvara/problema. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti proizvod. Budite što detaljniji u opisu.

  Fizički oštećene komponente i proizvodi koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji, nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis jer Pčelar nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, te rizik prelazi na kupca.

  U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku.

  Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Pčelar.

  Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku. Ukoliko imate još neka pitanja ili nedoumica, možete nam pisati na našu mail adresu info@pcelar.rs ili nas pozvati na telefone 013/28-300-20 ili 066/100-500.