Šta je tax free? To je šansa da povratite deo poreza na dodatu vrednost (PDV-a) ili poreza na promet. Kao nerezident zemlje u kojoj kupujete niste u obavezi da plaćate taj porez. Od ukupno 130 zemalja koje prikupljaju ovaj vid poreza, 52 zemlje su se odlučile za tu mogućnost.

Evropske zemlje od kojih je moguće naplatiti tax free su: Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rusija, Srbija,  Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV -a za strane državljane

 • Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka.
 • Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4.
 • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, obuhvatajući PDV.
 • Kupac je u obavezi da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine.
 • U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.
 • Kupac je u obavezi da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji, radi provere, pošalje skeniran pasoš i REF 4 obrazac koji je overila carina.

Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 evra, obračunat na dan kupovine.

*Više informacija pogledajte na sajtu  http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

Purchase conditions and VAT refund for foreign nationals

 • Three copies of the REF4 Form, which will be given to a customer when purchasing goods in the store, are needed.
 • The REF4 Form needs to be filled out for foreign customers tax refund.
 • When paying for goods, the buyer pays the total amount (including VAT).
 • The buyer is obliged to stamp REF4 form at the customs when crossing the border or departing from the country, during the period of 3 months after the purchase date.
 • If the buyer wants to recover the VAT, he/she must enter the country during the period of six months, from the purchase date, and bring one stamped copy (the customs retains one copy, while the other one will be given to the buyer) to the store where the purchase has been made. Seller will refund the entire amount of VAT.
 • The buyer is obligated to contact the store, where the purchase has been made, a few days before his return to collect VAT and to email his passport copy and stamped REF4 document in advance.
 • REF4 Form can be issued for minimum purchase amount of EUR 150, calculated at purchasing exchange rate given by National Bank of Serbia on the day of the transaction.

*For more information go to  http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html