,

Podnjača DB 12 antivarozna

Antivarozna podnjača sa limenim izvlakačem za DB košnicu sa 12 ramova..Antivarozna podnjača je dublja od standardne daščane podnjače. Sadrži mrežu sa okcima 3x3mm i pokretni deo od pocinkovanog lima koji se izvlači. Mreža onemogućava da se varooa ponovo vrati u košnicu, a zahvaljujući limu koji se izvlači podnjača se lako čisti i ujedno omogućava vršenje kontrole broja opalih jedinka varooe.

1.200,00 дин.

Uporedi