,

0265 – Milerov zbeg za kosnicu standardni model, LR


Zbeg Milerov LR, sa limenom hranilicom 2L i ventilacionom mrežom, sastoji se iz dva dela. U prvom delu zbega smeštena je limena hranlilica zapremine 2l, u drugom delu napravljen je otvor dimenzije 250x200mm sa poklopcem, koji je nadkriven ventilacionom mrežom sa okvirom 370x210mm, koja se odvaja od zbega.

Dimennzija zbega za LR košnicu je: 504x412x60mm.

1.070,00 дин.

Milerov zbeg za kosnicu standard, LR je modifikacija standardnog zbega, koji se sastoji iz dva dela.
– limena kadica za tečnu hranu, sa pokretno mrežom koja onemogućava davljenje pčela u hrani,
– druga polovina milerov zbeg za kosnicu standard, koristi se za zimsko prehranjivanje pogačama i on je nadkriven ventilacionom mrežom koja se odvaja od zbega.

Šifra proizvoda: 0265 Kategorije: , Oznake: ,