, , , , ,

0338 – Istegnuti aluminijum 3x3mm 5,5×0,5m


Rolna je dugačka 5,5m a širine 0.5m, Veličina okca žice je 3x3mm.

1.600,00 дин.