Nukleus LR od 5 ramova

Nukleus LR od 5 ramova, sadrži:

– standardnu daščanu podnjaču i nastavak za 5 ramova (kao celinu),

– 5 ukovanih ramova,

– zbeg za plastičnu hranilicu i

– krov opšiven limom.

Cena je data za navedeni standardni nukleus. Izmene i dodatni elementi su dostupni na upit.

2.150,00 дин.

Uporedi

Nukleus LR služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj nameni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Nukleus LR od 5 ramova proizvodimo u dimenzijama standardnih LR ramova, kao prikazan model. Standardni nukleus LR od 5 ramova se sastoji iz jednog nastavka za 5 ramova,podnjače, zbega za plastičnu hranilicu, krova opšivenog limom i 5 hofmanovih ramova. Osim standardnog, zbeg za nukleus LR od 5 ramova može biti i Milerov koji sadrži već ugrađenu lim hranilicu (detalje pogledati na fotografijama proizvoda). Cena iskazana na sajtu podrazumeva osnovnu varijantu, dok se ostale komponente dodatno naplaćuju i one su predmet zasebnog dogovora.