0141 – Nukleus DB od 5 ramova

Nukleus DB od 5 ramova, sadrži:

– standardnu daščanu podnjaču i nastavak za 5 ramova (kao celinu),

– 5 ukovanih ramova,

– zbeg za plastičnu hranilicu i

– krov opšiven limom.

Cena je data za navedeni standardni nukleus. Izmene, izrada nukleusa sa 6 ramova i dodatni elementi su dostupni na upit.

2.335,00 дин.

Nukleus DB od 5 ramova služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj nameni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Nukleus DB od 5 ramova proizvodimo u dimenzijama standardnih DB ramova, kao prikazan model. Standardni nukleus DB od 5 ramova se sastoji iz jednog nastavka za 5 ramova,podnjače, zbega za plastičnu hranilicu, krova opšivenog limom i 5 hofmanovih ramova. Osim standardnog, zbeg za nukleus DB od 5 ramova može biti i Milerov koji sadrži već ugrađenu lim hranilicu (detalje pogledati na fotografijama proizvoda). Cena iskazana na sajtu podrazumeva osnovnu varijantu, dok se ostale komponente dodatno naplaćuju i one su predmet zasebnog dogovora. Takođe, moguća je izrada i nukleusa sa 6 ramova prema zahtevu kupaca.

Šifra proizvoda: 0141 Kategorija: Oznake: , , , , ,