Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB

Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB, sadrži:

– standardnu daščanu podnjaču,

– nastavak za 10 ramova, podeljenih pregradnom daskom na dve celine od po 5 ramova,

– 10 ukovanih ramova,

– zbeg za plastičnu hranilicu (dva odvojena elementa)/ poklopne daske i

– krov opšiven limom.

Leta se nalaze sa prednje strane, te je preporučljivo da se prednja strane nukleusa ofarba u dve različite boje, na način da dve površine jasno izvrše podelu na polovine kako bi se pčele lakše orijentisale. Pregrada koja deli nukleus na dve celine je pokretna što pčelarima omogućuje da se njenim uklanjanjem telo može koristiti i kao nastavak. Uklanjanjem jedne matice i spajanjem dva nukleusa može se na ovaj način formirati jedno jače društvo.

Cena je data za navedeni standardni nukleus. Izmene i dodatni elementi su dostupni na upit.

3.500,00 дин.

Uporedi

Nukleusi služe za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj nameni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB proizvodimo u dimenzijama standardnih DB ramova, kao prikazan model. Standardni nukleus DB od 10 ramova se sastoji iz jednog nastavka za 5+5 ramova, podnjače, poklopne daske ili zbega za plastičnu hranilicu, krova opšivenog limom i 10 hofmanovih ramova. Osim standardnog, zbeg za Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB može biti i Milerov koji sadrži već ugrađenu lim hranilicu. Cena iskazana na sajtu podrazumeva osnovnu varijantu, dok se ostale komponente dodatno naplaćuju i one su predmet zasebnog dogovora.