“Pčele i Medicina” Naum Petrovič Jojriš

Knjiga Pčele i medicina je zaokrugljeno autorovo delo iz oblasti
medicinskog pčelarstva. Ono je plod njegovog pedesetogodišnjeg
pregalaštva na polju medicine i u oblasti pčelarstva. U njemu ima
činjenica koje dosad nisu nigde objavljene.

900,00 дин.

Uporedi

Autor knjige Pčele i medicina nije nepoznat našoj čitalačkoj publici. Pre nekoliko godina prevedena je na naš jezik i njegova knjiga Pčele-krilati farmaceuti koja je naišla na veoma topao prijem. Pored ovih knjiga autor je napisao veći broj dela čiji je tiraž, u Sovjetskom Savezu i inostranstvu, premašio brojku od milion i po primeraka.
Jojriš je istovremeno lekar i pčelar. Svoja zanimanja je toliko sažeo i sjedinio da se po postignutim rezultatima s punim pravom smatra začetnikom novog pravca u medicini, takozvanog medicinskog pčelarstva.
Do danas je o pčelama i pčelinjim proizvodima napisano bezbroj knjiga koje, uglavnom, tretiraju tehnička pitanja pčelarenja. Medutim, Jojriš sve probleme u vezi sa pčelama i njihovim proizvodima raz-matra sa medicinskog aspekta.

SKU: 1095 Category: Tag: