,

0372 – Savijena žica “S” za nasatavke, Zn


Savijena žica je namenjena vezivanju elemenata košnica u cilju sprečavanja pomeranja istih pri seobi i transportu.

15,00 дин.