,

Savijena žica “S” za nasatavke, Zn

Savijena žica je namenjena vezivanju elemenata košnica u cilju sprečavanja pomeranja istih pri seobi i transportu.

15,00 дин.

Uporedi