3819 – Vibracioni sto za pergu


Vibracioni sto za pergu služi kao “radna površina” za intenzivnu proizvodnju perge. Uz pomoć vibracionog stola znatno se olakšava popunjavanje sirovog polena u ćelije proizvodnih okvira, polen se preliva preko okvira i automatski se širi, ulazeći u ćelije.

23.300,00 дин.

Vibracioni sto za pergu poseduje motor sa 1380 o/min, koji se napaja strujom od 220V.

Dimenzije 48,5 x 35,5 x 18cm.