, , ,

0775 – Zatezač žice na ramovima, model 2

Zatezač žice na ramovima služi brzom i efikasnom zatezanju žice na ramovima, savijanjem iste u formu “talasa” pod dejstvom sile naspramno postavljenih zupčanika. Zupčanici su izrađeni od ojačanog čelika što garantuje njihovu postojanost. Ručka zatezača je izradjena od plastike i anatomski je oblikovana radi lakšeg držanja u ruci tokom rada. Zatezač žice ima ukupnu dužinu od 130mm dok je njegova širina 65mm. Ukupna masa zatezača iznosi 40g.

175,00 дин.

Uporedi

Zatezač žice na ramovima služi brzom i efikasnom zatezanju žice na ramovima, savijanjem iste u formu “talasa” pod dejstvom sile naspramno postavljenih zupčanika.