06062 – Pakerica za pakovanje meda u PVC kesice, automatska

Pakerica automatska za pakovanje meda u PVC kesice od 10- 50gr, sa univerzalnim dozirom se sastoji iz sledećih delova:

·         prohromskog postolja,

·         posude za prihvat meda za pakovanje meda,

·         automatskog  dozira za doziranje meda, čija se zapremina doziranja odredjuje prema vrećici u koju se pakuje med. Količina meda koji se dozira reguliše se preko regulatora i može da bude od 10 do 50g.

Dostupnost:

Dostupno kao narudžbina na zahtev

Pakerica za pakovanje meda u PVC kesice se priključuje na mrežni napon od 220 V i ima grejače instalisane snage 0.5kW. Pakerica za pakovanje meda ima pogonski mehanizam koji je pneumatski. Kapacitet pakerice zavisi od zadate mase punjenja i pri srednjim vrednostima od 15-20g njen kapacitet je 20 kesica/minut.

Širina folije i dužina može biti u opsegu širine do 40mm odnosno dužine do 160mm.

Pogonski mehanizam zaštićen u skladu sa standardom EN1037. Svi spojevi od prohroma (Cr), zavareni su pod argonom, na automatu bez dodavanja materijala u TIG postupku, koji ne menja svojstvo materijala koji je varen. Sastavi nisu pertolovani, a obodi i ivice su povijene – rolovane, tako da su lake za održavanje i ne postoji mogućnost povrede pri radu.

Pakericu je moguće nadograditi dodatno i sistemom za pakovanje praškastih materijala (šećer, so i dr.) u kesice tzv. hotelska pakovanja.

Šifra proizvoda: 06062 Kategorija: