0622 – Dekristalizator meda, fi 200


Dekristalizator za potapanje u med je jednostavno rešenje, ekonomski prihvatljivo za svakog pčelara. Dekristalizatori na potapanje su veoma pozudani, efikasani i mali potrošači električne energije.

 

 

12.800,00 дин.

Dekristalizator meda je predviđen za posude prečnika otvora 200mm, odnosno topljenje do 70kg meda.

Dekristalizator meda ima instalisanu snagu grejača od 250W.

Dekristalizator meda poseduje regulaciju temperature, koja se ostvaruje putem termostata. Prilikom rada sa dekristalizatorom med ne treba zagrevati na temperature veće od 40oC, budući da mu se svojstva mogu promeniti do nivoa kada postaje štetani za ljude i za pčele. Duže zagrevanje meda na 60oC razgrađuje njegove fermente, a iznad 80oC počinje njegova karamelizacija.

Šifra proizvoda: 0622 Kategorija: