,

1306 – Kalup za matičnjak, drvo


Kalup za matičnjak namenjen je za izlivanje osnove matičnjaka od vrućeg voska. Osnove matičnjaka se koriste pri uzgoju matica, pri proizvodnji mleča odnosno za presadjivanje larvica.

Kalup je izrađen od drveta, prečnika 9mm na rastojanju 10mm od vrha kalupa sa radijusom od 7.7mm.

180,00 дин.

Kalup za matičnjak je izrađen od drveta, prečnika 9mm na rastojanju 10mm od vrha kalupa sa radijusom od 7.7mm.

Obavezno je pre početka rada kalup za matičnjak držati minimalno 30 minuta u vodi kako bi se sprečilo lepljnje voska za površinu kalupa tokom rada. Voska koji se koristi treba biti zagrejan na temperaturu ne mnogo veću od temperature topljenja voska (70C) kako bi se osiguralo brzo prevodjenje iz tečnog u čvrsto stanje. Kako bi izliveno dno osnove matičnjaka bilo deblje, potrebno je u prvom uranjanju kalup za matičanjak uroniti 10mm u vosak, a zatim sa kraćim pauzama još 4-5 puta stim da je svaki put kalup potrebno uroniti za 1mm manje. Nakon poslednjeg uranjanja, kalup za matičnjak sa izlivenom osnovom matičnjaka je potrebno uroniti u hladnu vodu kako bi se postigla njegova puna konzistencija.