0904 – Dimilica za Varoou, ručna sa teglicom

Dimilica se koristi za ručno tretiranje varooe uz pomoć listića natopljenim lekom, koji se upali i postavi u nosač (teglicu). Dimilica se provlači kroz leto i dim se ubacuje u košnicu.

680,00 дин.