Varrojet – dimilica za varou

Varrojet je električna dimilica koja se koristi radi lakšeg i efikasnijeg tretiranja pčelinjih zajednica, određenim preparatima.

Varrojet pokreće mikromotor sa 2X1.5V baterije.

Trajnost aparata Varrojet,uz pravilno rukovanje i održavanje za pčelinjak od 100 duštava je oko 3 godine (praksa pokazuje i duže).

3.500,00 дин.

Uporedi

Lekoviti dim (isparenje) ubacuje se u košnicu kroz leto. Upotrebu aparata Varrojet karakterišu mnoge prednosti kao:

• lagano rukovanje,

• primenljivost kod svih tipova košnica,

• upotreba gotovo svih preparata za dimljenje od amitraza nadalje,

• potpuna kontrola doziranja,

• potpuna kontrola sagorevanja (posebno važno za područja sa povećanim rizikom od požara),

• zaštita pčelara od dima prilikom rukovanja,

• tretman golih rojeva,

• provera efikasnosti drugih načina borbe protiv varoe,

• siguran način utvrđivanja stepena zaraženosti pčelinjaka,

• izuzetno veliki učinak u jedinici vremena(bez pripreme oko 10 sek.po košnici),

• lako održavanje.

SKU: 0999 Category: Tags: , , ,