,

72820 – Klešta za vađenje ramova sa produžetkom, crvena


Klešta za vadjenje ramova sa produžetkom služe vađenju ramova iz nastavaka, jednostavnim hvatanjem satonoše. Klešta su izrađena od metala. Raspon “hvataljki” je dovoljan da primi većinu standardnih i nestandardnih ramova što ih čini univerzalnim priborom, nezavisno od tipa košnica na pčelinjaku. Mogu se koristiti podjednako na drvenim i plastičnim ramovima bez ograničenja, kao i pri manipulaciji ramovima svih visina. Klešta sa produžetkom imaju još kao dodatak nož, koji znatno olakšava rad, naročito pri odvajanju ramova od nastavka.  Ergonomski dizajn i visok kvalitet primenjenih materijala garancija su upotrebljivosti i dugotrajnosti.

700,00 дин.

Klešta služe vađenju ramova iz nastavaka i njihovom pridržavanju tokom pregleda istih, jednostavnim hvatanjem satonoše rama. Klešta omogućavaju lakše prihvatanje rama, njegvo odvajanje i vađenje iz nastavka jednostavnim korišćenjem uz pomoć samo jedne ruke. Prilikom rukovanja kleštima, potrebno je ramove uvek držati u vertikalnom položaju kako bi se izbeglo curenje nezrelog meda iz saća.