,

0493 – Slavina za točenje meda PVC, veća

Slavina je namenjena postavljanju na vrcaljke, kade, kante, i ostale posude. Izrađena je od plastike. Prečnik otvora slavine d=45mm.

850,00 дин.