Tax free kupovina

Šta je tax free?

To je šansa da povratite deo poreza na dodatu vrednost (PDV-a) ili poreza na promet. Kao nerezident zemlje u kojoj kupujete niste u obavezi da plaćate taj porez. Od ukupno 130 zemalja koje prikupljaju ovaj vid poreza, 52 zemlje su se odlučile za tu mogućnost.

Evropske zemlje od kojih je moguće naplatiti tax free su: Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rusija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV -a za strane državljane

  • Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka.
  • Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4.
  • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, obuhvatajući PDV.
  • Kupac je u obavezi da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine.
  • U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.
  • Kupac je u obavezi da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji, radi provere, pošalje skeniran pasoš i REF 4 obrazac koji je overila carina.

Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 evra, obračunat na dan kupovine.

*Više informacija pogledajte na sajtu  http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html