Contact information

Pun naziv pravnog subjekta: Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge Pčelar doo Vršac
Skraćeno poslovno ime: Pčelar doo Vršac


Delatnost i šifra delatnosti: 4773 – Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Ogranak Pčelar e-prodaja Vršac 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Matični broj: 20691506
Poreski broj (PIB):106845891

Poštanska adresa: Miloša Obilića bb, 26300 Vršac
Web adressa: www.pcelar.rs
Kontakt telefon: 013/28-300-20
Kontakt email: info@pcelar.rs