Terms of service

Uslovi korišćenja

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Pčelar doo internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Pčelar doo Vršac zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Pčelar doo može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja i poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i dobrom praksom poslovanja naše firme. Internet prodavnica Pčelar doo je web sajt namenjen prodaji proizvoda koje naša firma ima u ponudi. Korisnik ili kupac je osoba koja koristi usluge naše Internet prodavnice u nameri da određene proizvode kupi ili da se o njima informiše, ako želi da ih direktno kupi u našim maloprodajnim objektima.
Svaki korisnik usluga Internet prodavnice ima korisničko ime i lozinku koji mu služe za prijavu na sajt (u Internet prodavnicu). Korisnik je dužan da vodi računa da njegovo korisničko ime i lozinku koristi samo on, ili lice od poverenja koje ga predstavlja.
Svaki korisnik usluga Internet prodavnice prilikom registracije prihvata uslove korišćenja sajta i saglašava se da će se komunikacija i kupoprodajni odnos odvijati shodno Zakonu o zaštiti potrošača.
Takođe, pre slanja porudžbine, kupac prihvata uslove pod kojima se realizuje kupovina na daljinu i prihvata saglasnost sa članovima zakona koji se odnose na povraćaj robe kupljene na daljinu a koji se odnose na njegove obaveze kao kupca.

Cene u internet prodavnici

Sve cene su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Cene na sajtu važe samo za artikle koji se prodaju u web prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u našim prodavnicama.
Pčelar doo. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave, bilo da se radi o povećanju ili smanjenju cena. Ovo ne važi za artikle na akcijama i za sniženja, koji se posebno najavljuju.
Iako se trudimo da cene na sajtu budu maksimalno ažurne, može se desiti da se potkrade greška. Ukoliko primete grešku, osobe iz naše firme zadužene za Internet prodaju obavezno kontaktiraju kupca telefonom posle Internet porudžbine, upravo da bi se izbegle neprijatne situacije.

Isporuka robe

Pčelar doo ne vrši isporuku robe do kupca, za to angažuje komercijalne kurirske servise Postexpress i Cityexpress. Troškovi slanja idu na teret kupca. Visina poštarine koju kupac plaća istaknuti su na chekout strani. Kupac pre kupovine se odlučuje koja će kurirska služba da preuzme njegov paket. Pored naziva kuriraske službe date su i cene poštarine po težini paketa sa uračunatim pdv-om.
Ukoliko je u pitanju paket veće težine i gabarita, kupac se može odlučiti na opciju dostave paketa paletom. Troškovi slanja su na teret kupca, visina troškova su istaknuti pored opcije slanja.
Napomene:
1. Kurirska služba isporučuje robu na adresu ali je ne unosi u stambeni prostor.
2. Roba se ne isporučuje pakete subotom i nedeljom.
3. Roba se ne isporučuje van granica Republike Srbije.
Rok isporuke:
Shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021), rok isporuke robe je 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu. Međutim, dobra praksa naše firme je da se roba isporučuje na način „danas za sutra“.
Takođe, shodno članu 31. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača, Pčelar doo će putem e-maila ili pozivom dežurnog operatera obavestiti potrošača o dostupnosti proizvoda. Najčešći razlog za potencijalnu nemogućnost isporuke je taj što se ažuriranje podataka na stranici ne vrši u realnom vremenu već u kraćim vremenskim intervalima te bi u slučaju masovnog poručivanja određenog proizvoda podatak da isti nije dostupan za poručivanje bio prikazan tek nakon naknadnog osvežavanja stranice.

Servis, garancija i reklamacije

Svi artikli koje prodajemo imaju obezbeđene servise u Republici Srbiji.
Pčelar doo ne servisira uređaje, ali je dužan da u zakonskom roku važenja saobraznosti robe obezbedi usluge primanja i slanja neispravne robe servisima.
Reklamacije se podnosi lično u našim prodavnicama ili preko telefona ili slanjem elektronske pošte na našu adresu. Naša prodavnica ima lice zaduženo za obradu reklamacija koja će vam rado pružiti pomoć u takvim situacijama.
Bitna napomena: kupac je dužan da se pridržava napomena o korišćenju artikla koje je proizvođač/prodavac naveo u uputstvu za korišćenje. Kupac ne može da ostvari svoja prava u slučaju da je fizički oštetio proizvod, ako je neispravan proizvod servisiralo nestručno lice ili lice koje nije ovlašćeni serviser, ako se nije pridržavao uputstava za upotrebu i tako izazvao kvar uređaja, ako je kvar nastao dejstvom tzv. više sile (udar groma, poplava, požar itd).
Na sve žalbe i reklamacije kupac će dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku a dobra praksa naše firme je da se svi problemi rešavaju dogovorom na obostrano zadovoljstvo. Ako se, međutim, dogovor ne postigne, Zakonom o zaštiti potrošača predviđene su mogućnosti vansudskog rešavanja sporova Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Link za listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova: https://mtt.gov.rs/download/listaa.pdf. Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja,
  • Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trovac,
  • Na neposredne pregovore između potrošača i trgovca,
  • Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku,
  • U postupcima koje je trgovac pokrenuao protiv potrošača.

Svaka strana u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pravo na otkazivanje kupovine (odustanak od ugovora)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021), kupovina preko našeg prodajnog Internet sajta smatra se prodajom na daljinu.
U slučaju prodaja na daljinu, Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod (Član 27. Zakona). Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.
Odustanak od kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga bitnog za kupca a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.
Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju kada je isporučena roba proizvedena  prema  posebnim  zahtevima  potrošača,  isporuke  zapečaćenih  orginalnih kutija, koje su otpečaćene nakon isporuke (Član 36).

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.
Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Vaš korisnički nalog

Korišćenje našeg internet sajta ili nekih njegovih delova zahteva da se registrujete, odnosno da otvorite vaš korisnički nalog. Ako koristite naš internet sajt odgovorni ste za održavanje poverljivosti vašeg korisničkog naloga i lozinke na vašem kompjuteru, a samim tim se slažete da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim korisničkim nalogom i lozinkom.

Ako sumnjate u bezbednost vašeg korisničkog naloga, odnosno lozinke molimo vas da što pre obavestite  administratora sajta slanjem poruke na email adresu info@pcelar.rs. Pčelar prodavnica (www.pcelar.rs) nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem vašeg korisničkog naloga.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji Pčelar doo povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Pčelar doo će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Pčelar doo nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.
Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

Pčelar doo zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.
Pčelar doo nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika na strani proizvoda u tabu “Komentari”. Pčelar doo zadržava pravo da u opciji “Komentari” ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. Pčelar doo se ne smatra odgovornim niti je u obavezi da prati razgovore na chatu i samim tim ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Pčelar doo nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Pčelar doo nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Pčelar doo se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.
U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Pčelar doo ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Pčelar doo može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Pčelar doo se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Pčelar doo lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Pčelar doo, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Dostupnost internet sajta

Pčelar prodavnica (www.pcelar.rs) zadržava pravo da ugasi, promeni, suspenduje, privremeno ili trajno prekine sa održavanjem bilo kog dela internet sajta, uključujući dostupnost bilo kojih karakteristika, usluga u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Takođe se slažete da Pčelar prodavnica (www.pcelar.rs) nije odgovorna prema Vama ili bilo kome drugom za bilo kakvu izmenu, suspenziju i obustavu internet sajta ili bilo kog njegovog dela.

Pravne informacije

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.
Pčelar može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Dostupnost internet sajta

Pčelar prodavnica (www.pcelar.rs) zadržava pravo da ugasi, promeni, suspenduje, privremeno ili trajno prekine sa održavanjem bilo kog dela internet sajta, uključujući dostupnost bilo kojih karakteristika, usluga u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Takođe se slažete da Pčelar prodavnica (www.pcelar.rs) nije odgovorna prema Vama ili bilo kome drugom za bilo kakvu izmenu, suspenziju i obustavu internet sajta ili bilo kog njegovog dela.

Ako imate dodatna pitanja o našim uslovima korišćenja molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na info@pcelar.rs

Podaci o trgovcu

Pun naziv pravnog subjekta: Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge Pčelar doo Vršac
Skraćeno poslovno ime: Pčelar doo Vršac
Delatnost i šifra delatnosti: 4773 – Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Ogranak Pčelar e-prodaja Vršac 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Matični broj: 20691506
Poreski broj (PIB):106845891
Poštanska adresa: Miloša Obilića bb, 26300 Vršac
Web adressa: www.pcelar.rs
Kontakt telefon: 013/28-300-20
Kontakt email: info@pcelar.rs