Legal notice

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem internet sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

Sadržaj u celosti na adresi https://pcelar.rs omogućio Vam je:

Pčelar doo Vršac

Miloša Obilića bb, 26300 Vršac, Srbija

E-pošta: info@pcelar.rs

Veb sajt: https://pcelar.rs

 

Hosting

Shopifi 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 KSN32 Ireland, web sajt: https://fr.shopifi.com/

Uslovi korišćenja

Ovaj sajt https://pcelar.rs se nudi na različitim veb jezicima (HTML, HTML5, Javascript, CSS, itd...). Zarad veće ugobnosti korišćenja i prijatnije grafike, preporučujemo vam da koristite savremene pretraživače kao npr. Google Chrome, Firefoxi, itd... Pčelar koristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da obezbedi pouzdane informacije i pouzdano ažuriranje svojih web stranica. Međutim, u sadržaju ili prikazu može doći do grešaka ili propusta. Korisnik stoga mora da obezbedi i proveri tačnost informacija, te prijaviti sve potrebne promene na sajtu koje smatra korisnim. Korisnik ni na koji način nije odgovoran za korišćenje ovih informacija, kao ni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može prouzrokovati. Kolačići na sajtu https://pcelar.rs može od vas tražiti da prihvatite kolačiće u svrhe statističke analize i prikaza. Kolačić je deo informacije uskladišten na vašem hard disku, koji beleži server sajta koji posećujete. Sadrži nekoliko podataka koji se čuvaju na vašem računaru u jednostavnoj tekstualnoj datoteci, kojoj server pristupa radi čitanja i snimanja informacija. Neki delovi ovog sajta ne mogu biti funkcionalni bez prihvatanja kolačića. Linkovi ka trećim stranicama: Pčelar web stranice mogu da obezbede veze ka drugim web stranicama ili drugim resursima dostupnim na Internetu. Pčelar nema sredstva za kontrolu sajtova povezanih sa njegovim web stranicama. Pčelar nije odgovoran za dostupnost takvih eksternih sajtova i izvora, niti je garantuje. Pčelar se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja proističe iz sadržaja ovih eksternih sajtova ili izvora, a posebno iz informacija, proizvoda ili usluga koje oni nude, ili bilo koje upotrebe koja može biti načinjena. Rizici koji se odnose na ovu upotrebu u potpunosti snose korisnici interneta, koji moraju da se pridržavaju svojih uslova korišćenja. Korisnici, pretplatnici i posetioci web sajta https://pcelar.rs ne smeju da postavljaju veze (link-ove) ka ovom sajtu bez izričitog prethodnog odobrenja Pčelar doo. U slučaju da korisnik ili posetilac želi da postavi vezu (link) ka nekoj od stranica Pčelar web sajta, isti treba da pošalje email poruku info@pcelar. rs kako bi dostavio svoj zahtev za postavljanje veze (link-a). Pčelar zadržava pravo da prihvati ili odbije ovaj zahtev bez potrebe da opravda svoju odluku.

Pružene usluge

Sve aktivnosti i informacije kompanije predstavljene su na našoj veb stranici https://pcelar.rs.

Pčelar nastoji da na veb stranici https://pcelar.rs pruži što tačnije informacije. Informacije na sajtu https://pcelar.rs nisu iscrpne i fotografije nisu ugovorne. Oni su podložni modifikacijama nakon što su postavljene na mrežu. Pored toga, sve informacije navedene na sajtu https://pcelar.rs su date kao indikacija i verovatno će se promeniti, dopuniti ili razviti bez prethodne najave.

Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Informacije sadržane na ovom sajtu su što je moguće tačnije i sajt se ažurira u različito doba godine, ali može sadržati greške ili propuste. Ako primetite nedostatak, grešku ili nešto što se čini neispravnim, prijavite to email porukom info@pcelar.rs, opišite problem što je preciznije moguće (stranica koja uzrokuje problem, tip računara i pretraživač koji se koristi, ...). Pčelar doo, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Pčelar-a u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete.Svaki preuzeti sadržaj se vrši na sopstveni rizik korisnika i na njegovu isključivu odgovornost. Kao rezultat toga, ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na računaru korisnika ili za bilo kakav gubitak podataka koji je rezultat preuzimanja. Štaviše, korisnik sajta se obavezuje da pristupi sajtu koristeći najnoviju opremu, bez virusa i sa ažuriranim pretraživačem poslednje generacije. Pčelar doo se ne može smatrati odgovornim za veze (link-ove) postavljene u okviru ove veb stranice ka drugim resursima prisutnim na Internetu. Pčelar ulaže velike napore da sajt https://pcelar.rs bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Pčelar ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji. Pčelar se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savet.

Intelektualna svojina

Stranice na našem sajtu su zaštićene Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Sav sadržaj na web lokaciji https://pcelar.rs, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, grafiku, slike, tekstove, video zapise, animacije, zvukove, logotipe, gifove i ikone, kao i njihovo formatiranje, isključivo je vlasništvo kompanije, sa izuzetkom zaštitnih znakova, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerskim kompanijama ili autorima. Bilo kakva reprodukcija, distribucija, modifikacija, adaptacija, prosleđivanje ili objavljivanje, čak i delimično, svo sadržaja sa sajta https://pcelar.rs je strogo zabranjeno bez izričitog pismenog pristanka Pčelar doo. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja prekršaj koji može uključiti krivičnu odgovornost prekršioca. Pored toga, pored Pčelar doo i pravi vlasnici neovlašćeno kopiranog sadržaja mogu pokrenuti pravni postupak protiv vas.

Sporovi

Uslovi korišćenja sajta https://pcelar.rs su regulisani trenutno važećom zakonskom regulativom Republike Srbije i svaki spor ili parnica koja bi mogla da nastane zbog tumačenja ili izvršenja istih biće u isključivoj nadležnosti sudova prema sedištu Pčelar doo. Referentni jezik za rešavanje bilo kakvih sporova je srpski.

Kolačići

Sajt https://pcelar.rs koristi kolačiće koji omogućavaju praćenje i beleženje informacija o interesovanjima kupca. Ovi kolačići imaju za cilj da poboljšaju sajt i navigaciju. Oni se automatski brišu u roku od 1 meseca. Koriste se i za uspostavljanje statistike pregledanja i upozorenje se signalizira pri prvoj poseti sajtu, u skladu sa zakonom.

Više o kolačićama pogledajte u politici kolačića

Lični podaci

Generalno, od vas se ne traži da nam date svoje lične podatke kada posetite našu veb stranicu https://pcelar.rs. Međutim, ovaj princip ima neke izuzetke. Za određene usluge koje nudi naš sajt, može biti zatraženo da nam date određene podatke kao što su: vaše ime i prezime, vaša funkcija, naziv vaše kompanije, vaša elektronska adresa i vaš broj telefona. Ovo je slučaj kada popunite formular koji se nalazi na strani „kontakt“, pri zaključivanju porudžbine ili registraciji korisničkog naloga. Da bi ste mogli da koristite navedene funkcionalnosti, morate da nam date svoje lične podatke. U slučaju da ne želite da na dostavite tražene podatke nećete moći da koristite usluge sajta, posebno poručivanja proizvida, usluge traženja informacija o proizvodima ili našoj kompaniji, niti da primate obaveštenja. Pčelar može automatski da prikuplja određene informacije o vama kada pretražujete našu web lokaciju, uključujući: informacije o vašem korišćenju našeg sajta, kao što su oblasti koje posećujete i usluge kojima pristupate, vaša IP adresa, tip vašeg pretraživača i vaša vremena pristupa. Takve informacije se koriste isključivo za interne statističke svrhe, u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje vam se nude. Ovi podaci podležu automatskoj obradi. Podaci se mogu preneti komercijalnim partnerima koji doprinose isporuci porudžbina i realizaciji plaćanja, isključivo u tu svrhu, što Kupac razume i izričito prihvata. U okviru usluga onlajn plaćanja, ove usluge prikupljaju određene lične podatke koji pripadaju Kupcima. Ovi podaci se čuvaju u svrhu finalizacije poslate porudžbine, osim ako je zadržavanje takvih podataka propisano zakonom, a u slučaju gde se korisnik protivi ovim činjenicama, nažalost neće moći da koristi usluge ovog sajta. Kupac takođe ima izbor da se odjavi ili ne odjavi sa biltena i e-poruka koje prima. U skladu sa važećim zakonskim i regulatornim odredbama korisnik ima pravo pristupa, ispravljanja, prenosivosti i brisanja svojih podataka ili ograničavanja obrade. On takođe može, iz opravdanih razloga, uložiti prigovor na obradu podataka koji se odnose na njega. U slučaju narušavanja bezbednosti, naši klijenti će dobiti e-poruku koja ukazuje na pomenuto kršenje. Naša prodavnica će preduzeti sve finansijske, ljudske i materijalne mere da otkloni ovakav nedostatak.

Više o zaštiti ličnih podataka pronađite u Politici privatnosti