,

0740 – Bežalica za pčele, okrugla sa kanalom, PVC


Bežalica je predviđena za ugradnju na šper ploču, lesonit ili tanju dasku, koja se dalje montira u drveni ram čije dimenzije odgovaraju telu košnice. Tako montirana bežalica se postavlja između plodišta i medišta, a kroz otvor na samoj bežalici pčele prelaze iz medišnog prostora u plodišni. Otvori na bežalici su mali pa se kroz njih pčele ne vraćaju nazad u medišni deo. Bežalica ima jedan otvor.

100,00 дин.

Namena bežalice se prvenstveno ogleda u odstranjivanju pčela iz medišnih tela pre oduzimanja ramova sa medom, radi vrcanja meda. Bežalica se koristi 24 časa pre planiranog vađenja ramova sa medom iz medišta.