Presa za izradu satnih osnova, silikonska sa hladjenjem

Satna osnova se dobija ulivanjem otopljenog voska između dve ravne ploče na kojima su postavljene silikonske osnove saća, prečnika 5,35mm. Presa osamostaljuje pčelara u izradi satnih osnova. Satne osnove dobijene livenjem su prirodnije, pa ih pčele radije prihvataju, a matica radije zaleže saće. Takođe, osnove dobijene presom su lepše izrade jer su krute i ne krive se. Dimenzija osnove koja se može dobiti pomoću prese je 420x205mm.

51.600,00 дин.

Uporedi

Presa za izradu satnih osnova se izradjuju za dimenzije rama LR i DB. Presa za izradu satnih osnova je priručno rešenje za pčelare koji žele sami da prerade svoj vosak. Presa je izrađena od kvalitetnog prohroma sa vodenim hlađenjem ploča za izlivanje čime se ostvaruje bolji prenos toplote, brži i lakši rad. Uz presu se isporučuje još i posuda za izlivanje voska, kojom se prethodni otopljen vosak zahvata i izliva na silikonsko osnovu. Takodje, kao dodatni pribor se isporuluje i digitalni termometar sa pripadajućom sondom, kako bi tokom rada moglo da se izvrši kontrolno merenje temperature i time spreče greške u radu, odnosno obezbedi dobijanje proizvoda vrhuskog kvaliteta.